Gel x Xenia Xamanek

Gel x Xenia Xamanek

Gel (Karis Zidore) og Xenia Xamanek vil præsentere et nyt stykke musik, der er blevet skabt gennem udveksling af følelser, i en process de begge beskriver som humørsvingninger. Stykket tager fat i spørgsmålet om forfatterskab og sammenvævet emotionel intuition.  Kunstnerne har hver dag sendt deres følelser, i form af lydmateriale, til hinanden, hvilket har givet dem mulighed for at infiltrere, forme og respondere på hinandens humør med en ny musikalsk humørsvingning. Ved at skabe denne cyklus af følelser i forandring skaber Gel x Xenia Xamanek et tredje sonisk humør imellem dem.

EN 🇬🇧

Musical artists Gel (Karis Zidore) and Xenia Xamanek will present a new piece inspired by the exchanging of moods – a process they call mood-swings. The piece deals with the question of authorship, and interwoven emotional intuition. They have been sending and receiving each others daily moods in the form of sound, each allowing the others state of mind first to infiltrate and affect them before responding with a musical “mood-swing”. By creating this circuit of morphing moods, a third common sonic mood emerges.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *